<< | Zpracování textu | Textové editory >>

Základní pojmy

 • Typografie
  - umělecko-technický obor, který se zabývá písmem a pravidly jeho uspořádání - sazbou
  - zahrnuje obory
  • písmolijectví - dříve odléváná znaků z kovu pro tisk - dnes tvorba písma na PC
  • písmomalířství - tvorba znaků a ozbobných nápisů malířskými postupy
  • kaligrafie - tvorba psaných znaků a textů - krasopis
  • sazba - pravidla pro uspořádání znaků pro tisk - dnes programy na PC
 • Písmo
  - grafický zápis jazyka tvořený sadou symbolů - znaků
 • Znaky
  - grafické symboly - písmena, číslice, interpunkční znaménka, diakritická znaménka

Dějiny typografie

Druhy písma

 • Podle tvorby znaku
  • Vektorová
  • Rastrová
 • Podle šířky a odsazení znaků
  • proporcinální
  • neproporcionální
 • Podle typu znakové sady
  • národní písma - Latinka, Řecké písmo, Hebrejské písmo, Čínské písmo ...
 • Podle vzhledu a použití
  • Základní písma
   • Patková (Serif) -
   • Bezpatková (Sans Serif) -
  • Psaná písma
  • Obrázková písma a symboly
  • Efektní písma

Vlastnosti písma

 • Prvky znaků
 • Písmová osnova
 • Velikost písma
 • Řez písma

Kompozice textu

 • uspořádání textové strany
 • vlastnosti odstavců

Typografická pravidla

Zajímavé odkazy

RSS