<< Formátování textu | Zpracování textu | Vektorové kresby >>

Strukturovaný dokument

 • vícestránkový dokument s automaticky generovaným obsahem pomocí osnovy
 • osnovu tvoří hlavní nadpisy a podnadpisy - názvy kapitol a podkapitol
 • dokument často obsahuje titulní stranu, nastavené záhlaví a zápatí, číslování kapitol a stran

Nástroje pro tvorbu strukturovaného dokumentu

Oddíl

 • dělení dokumentu na části s odlišným formátováním
  • dělení mezi stranami - rozdílné rozměry, orientace, styly, záhlaví a zápatí
  • dělení na stránce - změna počtu textových sloupců na stránce

Strana

 • zajišťuje přehledné členění dokumentů pro zobrazení a tisk
 • nastavení velikosti, orientace, okrajů, záhlaví, zápatí, textové sloupce

Odstavec

 • související část textu ukončená znakem konce odstavce (Enter)
  • jednořádkový odstavec - nejčastěji nadpis, podnadpis
  • víceřádkový odstavec - běžný text dokumentu viditelně odsazená od ostatních odstavců

Styl odstavce

 • pojmenované nastavení úrovně a formátu odstavce
 • strukturování dokumentu na kapitoly a podkapitoly pomocí nadpisů a podnadpisů
 • vytvoření osnovy dokumentu s možností generování automatického obsahu dokumentu
 • Přednastavené styly
  • výchozí přednastavené styly v novém dokumentu definované systémovou šablonou
  • Normální - pojmenovaný styl pro běžný text dokumentu
  • Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 ... - styly pro nastavení vzhledu a úrovně nadpisů
 • Přednastavené sady stylů
  • skupiny přednastavených stylů přizpůsobené povaze dokumentu

Předloha pro společné cvičení

Vzor strukturovaného dokumentu

Text pro tvorbu dokumentu

RSS