<< Vlastnosti textu | Zpracování textu | Editor MS Word >>

Rozdělení editorů

Základní

 • editace neformátovaného textu - Edit, NotePad

Programátorské

 • zápis programových kódů - PSPad, TurboPascal, HTML Edit ...

Kancelářské

 • tvorba formátovaných textů - MS Word, Open Write

Publikační

 • příprava publikací pro tisk - Adobe InDesign, QuarkXPress

Vývoj textových editorů

 • 1980 - Edit - základní editor OS DOS
 • 1985 - WordStar(Star Office) - první kancelářský editor pro PC
 • 1990 - T602 (Software 602) - první český kancelářský editor pro DOS
 • 1993 - Lotus AmiPro - první kancelářský editor pro Windows
 • 1995 - WordPad - editor pro Windows 95
 • 1997 - MS Word 97 - standard mezi kancelářskými editory

Základní funkce kancelářských editorů

 • zápis a editace - ovládání kurzoru, zalamování řádků, mazání, přesuny, kopírování ...
 • formátování textů - písmo, odstavce, nadpisy ...
 • vkládání netextových objektů - obrázky, tabulky, grafy, rovnice ...
 • nastavení stránky - velikost, orientace, okraje, záhlaví, zápatí, číslování
RSS