<< Tabulky a formuláře | Zpracování textu | Editor OpenOffice >>

Charakteristika HK

 • hromadná tvorba podobných dokumentů
 • dokumenty se liší jen v některých datových údajích
  • jméno, adresa, věk, pořadí, počet bodů ...
 • základem je hlavní dokument HK - šablona
 • pomocným dokumentem je datový dokument
  • tabulka s daty ve Wordu, Excelu nebo Accessu
 • při sloučení hlavního dokumentu s daty dojde k vytvoření sloučeného dokumentu
  • využití slučovacích polí

Typy a využití HK

 • dopisy - zaberou celé stránky
 • karty - lze rozmístit více karet na stránce
 • štítky - dokument pro potisk nalepovacích štítku a vizitek
 • obálky - dokument pro potisk adres na obálky normlizovaných rozměrů
 • maily - dokument pro hromadné rozeslání mailem

Postup při vytvoření HK

RSS