<< | Cvičení | Nastavení tabulátorů >>

Zadání

 • vytvořte třístránkovou šablonu pro dokumentaci školních projektů
  • první stranu - připravte pro tisk obálky s titulní stranou
  • druhou stranu a4 připravte pro textovou dokumentaci
  • třetí stranu připravte pro grafické přílohy
 • pro nastavení stran použijte formátovací oddíly
 • pro rozmístění textu na titulní straně použijte tabulku

Předloha

Odevzdání

 • Zkontrolujte složku 2A_Příjmení_HK s dokumenty :
  • Schůzka.doc
  • Adresy.doc
  • Pozvánky.doc
 • odevzdejte složku 2A_Příjmení_HK s dokumenty přetažením do S:\Sdílené\Nyms
 • dodržte stanovený termín odevzdání !!!
RSS