<< Rozvržení obsahu | HTML stránky | HTML Formuláře >>

CSS

Podstata

 • CSS - Cascading Style Sheets - kaskádové styly
 • systém pravidel pro úpravu designu webových stránek
 • pravidla lze seskupovat do tzv. kaskád
 • vývoj od roku 1996, verze CSS1, CSS2, CSS2.1, CSS3

Syntaxe CSS

 • Pravidlo stylu - obecný zápis
  selektor { vlastnost01: hodnota; vlastnost02: hodnota; }
 • Selektor pravidla - udává jaký HTML element bude pravidlo formátovat

Selektory CSS

 • prvek (element)

body { color: #ffffff; background: #336699; }

 • třída prvku (class)

.popisek { font-size: small; font-style: italic; }

 • identifikátor prvku (id)

#navigace { text-align: center; padding: 10px; }

 • pseudotřída

img:hover {opacity: 0.8; filter:alpha (opacity=80);}

 • pseudoelement

p:first-letter {font-size: 200%; font-weight: bold;}

Kombinace selektorů

 • skupina prvků

h1, h2, h3 { font-family: Arial; font-weight: bold; }

 • potomek prvku

ul a { display: block; }

 • dítě prvku

div > p {font-weight: bold;}

 • soused prvku

h2 + p {font-weight: bold;}

 • následník prvku

h2 ~ p {font-weight: bold;}

Začlenění css do HTML

 • CSS v externím souboru - připojení ke stránce pomocí tagu <link> v hlavičce
  <link href="styl.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 • CSS v hlavičce xHTML - tag <style> v hlavičce
  <style type="text/css"> css formátování.... </style>
 • inline zápis CSS - atribut style
  <span style="color: red;"> červený text </span>

Rozvržení obsahu

Obsahové bloky

 • Definice bloku
  • pomocí tagu <div>

Identifikace bloku

 • využití identifikátoru ID nebo třídy CLASS
  • identifikátor ID je možno použít pro jediný blokový prvek dokumentu
  • třídu CLASS je možné aplikovat na několik různých blokových prvků dokumentu
<div id = "navigace">Blok pro hlavni navigaci</div>
<p class = "zeleny_text">Odstavec se zeleným textem</p>
 • přiřazení pravidel pomocí selektoru s křížkem nebo s tečkou
#navigace {height: 50px; padding: 10px; color: red}
.zeleny_text {color: Green;}

Vlastnosti bloků - CSS Box model

Pozicování bloků

 • Absolutní - od levého horního rohu
  • position : absolute; left: 20px; top: 50px
 • Relativní - od předchozího bloku
  • position : relative; left: 20px; top: 50px
 • Vrstvené bloky - z-index : pořadí
 • Plovoucí bloky - float : left | right

Nastavení layoutu

Zvětšit
<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <title>Layout</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="sablona.css">
 </head>
<body>
	<div id="wrapper">
		<div id="header">Hlavička</div>
		<div id="leftcolumn">Menu</div>
		<div id="content">Obsah</div>
		<div id="footer">Patička</div>
	</div>
</body>
</html>
*{padding:0; margin:0;}
body{font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:20px; color:#333; background:silver;}
p{padding:10px;}
#wrapper{margin:20px auto; width:600px;}
#content{float:right; background:#fff; height:250px;width:450px; display:inline;}
#header{color:#fff; height:75px; background:#6b6659;}
#footer{color:#fff; clear:both; background: #6b6659; height:35px;}
#leftcolumn{float:left; background:#ebe3cd; height:250px; width:150px;}

CSS 3 - nové možnosti využití CSS

 • Rámečky - oblé rohy border-radius
 • Stíny - rámečky, text - box-shadow, text-shadow
 • Pozadí - velikost obrázku, oříznutí, více obrázků na pozadí
 • Sloupce - textové sloupce - multi-column - šířka, počet, zalomení ...
 • Barevné přechody - linear-gradient
 • Webové fonty - vkládání fontů ze souboru
 • Průhlednost - vlastnost opacity a rgba zápis
 • Transformace - posun, natočení, měřítko ...
 • Animace - přechody, klíčové snímky ...
 • Implementace v prohlížečích
  • zpracování nových vlastností v různých prohlížečích se vyvíjí
  • pro zajištění kompatibility se využívají vendor prefixy prohlížečů
   • -ms- (IE), -moz- (FF), -webkit- (Chrome + Safari), -o- (Opera)

Odkazy

RSS