<< HTML kód | HTML stránky | Rozvržení obsahu >>

Základní vlastnosti

Textové funkce

 • řádkování, odsazování, vyhledávání, nahrazování ...

Souborové funkce

 • otevírání, ukládání, procházení ...

Automatické formátování kódu (autoformating)

 • automatické odsazení a zalomení pro zpřehlednění

Barevné zvýraznění syntaxe (syntax)

 • zpřehlednění kódu barevným rozlišením tagů, atributů a textů

Barevná schemata pro zvýraznění (themes)

 • možnost alternativní volby anstavení barev zvýrazňovače

Využití šablon souborů (templates)

 • otevření nového dokumentu se základní strukturou

Využití šablon kódu (snippets)

 • možnost vložení definované části kódu

Kontrola syntaxe

 • detekce a zvýraznění chyb v zápisu kódu

Automatické doplnění kódu (autocomplete)

 • automatické nabízení částí kódu při zápisu

Zobrazení úrovně kódu (code folding - collapsing)

 • možnost rozbalování a sbalení části kódu pro zobrazení

Zvýraznění párových tagů (pair highlighting)

 • kontrola a zvýraznění odpovídajících párových tagů

Zvýraznění závorek (bracket highlighting)

 • kontrola a zvýraznění párů závorek stejné úrovně

Ladění programového kódu (debugging)

 • identifikace a postupné krokové odstraňování chyb v kódu (JS, PHP, programovací jazyky)

Rozšíření funkcí (plugins)

 • výběr, automatické stahování a instalace speciálních rozšíření

Rozdělení pracovní plochy na více oken (multiview)

 • možnost svislého nebo vodorovného rozdělení pro současné zobrazení více souborů

Náhled webové stránky (preview)

 • pohotové zobrazení náhledu v různých prohlížečích a módech nebo přímo v okně editoru

Sledování prvků a stylů z náhledu (code inspector)

 • výběr prvků v náhledu a sledování jejich kódu a stylu

Rozdělení

Editory HTML kódu

 • editory zaměřené především na práci s HTML,CSS, JS a PHP
 • PSPad
+ český, neplacený, konverze češtiny, kontrola češtiny, správa souborů a projektů, FTP klient, pomocné nástroje, podpora programovacích jazyků
- chybí code folding, omezená barevná témata, omezené možnosti úpravy vzhledu a rozšíření
+ neplacený, cs lokalizace, barevná témata, svislé úrovně odsazení, pluginy pro rozšíření, multiview, mapa dokumentu
- chybí autoformating
+ neplacená free verze, cs lokalizace, barevná témata, svislé úrovně odsazení, barevná témata, multiview, mapa dokumentu, inspektor kódu
- u neplacené verze chybí autoformating
+ možnost zkoušení placené verze, maximum funkcí, úpornost, rychlost, rozšiřitelnost, konfigurovatelnost
- placená verze bez české lokalizace

Vizuální editory

 • možnost tvorby HTML stránky ve vizuálním Visiwig režimu
 • automatické generování kódu stránky
 • MS Expression Web
 • Adobe DreamWeawer

Univerzální vývojové systémy

 • programátorské a vývojářské systémy
 • NetBeans
 • Aptana
 • Eclipse
 • MS Visual Studio for Web

Online editory

Nástroje prohlížečů

Zajímavé odkazy

RSS