<< Normy HTML | HTML stránky | HTML Editory >>

Tagy a atributy

Typy tagů

Strukturní

 • struktura kódu
 • typ dokumentu <!Doctype>, html kód <html>, záhlaví <head>, obsah strany <body>

Stylové

 • tučné <strong>, šikmé <i>, písmo <font>, úsek textu <span> ...

Blokové

 • odstavce <p>, nadpisy <h1>, seznamy <ul>, tabulky <table> ...

Popisné

 • hlavní obsah - <content>, adresa <address>, navigace <menu> ...

Speciální tagy

 • hypertextové odkazy <a>, obrázky <img>, tabulky <table>, <tr>, <td>

Párové - nepárové

 • většinou párové - počáteční a koncový tag
  • <p> ........</p>
 • několik nepárových
  • obrázek <img>, <br> zalomení řádku, <hr> - vodorovná čára

Bez atributů - s atributy

 • téměř všechny tagy mohou obsahovat atributy - vlastnosti
  • <img src="obrazek.jpg">
 • stylovací atributy jsou nahrazovány stylovými pravidly CSS

Syntaxe kódu

Obsahový blok

 • <div style="text-align: center;" > centrování pravidlem CSS </div>

Odkaz

 • <a href="http://google.com" target="_blank"> text odkazu </a>

Obrázek

 • <img src="obrazek.jpg" width="400px">

Tabulka

 • <table align="center" width="80%"><tr><td>obsah buňky</td></tr></table>

Struktura stránky

Struktura kódu

Struktura obsahu

Zvětšit
Zvětšit

Validita kódu

Odkazy

RSS