<< Jazyk HTML | HTML stránky | HTML kód >>

Princip HTML

 • HTML - Hypertext Markup Language - hypertextový značkovací jazyk
 • normalizovaná množina značek (tagů) pro publikování obsahu webových stránek
 • HTML tagy - různé typy značek uzavřených do <> pro strukturování a formátování obsahu
 • Komunikace prohlížeče se serverem
Zvětšit

Normy HTML

 • 1990 - vznik jazyka HTML - jen několik základních značek
 • 1994 - HTML 2.0 - základní tagy + formuláře
 • 1995 - HTML 3.2 - barvy, tabulky a pozadí stránek
 • 1997 - HTML 4.01 - oddělení obsahu a vzhledu - div, span, css, typy dokumentů
  • Frameset - pro dokumenty, které používají rámce
  • Transitional - zajišťuje kompatibilitu starších kódů
  • Strict - používá jen strukturální prvky
 • 2000 - 2006 - vývoj CSS, problémy se striktní syntaxí XHTML, vývoj prohlížečů
 • 2006 - spolupráce konsorcia W3C a skupiny

HTML 5

 • 2007 - 2014 - vývoj a testování celé skupiny webových technologií (HTML, CSS, Javascript, DOM model, Mobilní technologie ...)
 • 28. 10. 2014 - schválení doporučení normy HTML5
  • dokumenty - zjednodušení specifikace typu dokumentu <!DOCTYPE html> a kódování <meta charset="UTF-8">
  • struktura - nové strukturální tagy pro rozlišení částí dokumentu - header, nav, section, article, footer
  • multimédia - nové tagy video, audio, source, canvas (vektorová grafika)
  • formuláře - nové typy tagu input - date, time, number, range, url, search ...

Odkazy

RSS