<< 6. Technická dokumentace - Autocad | Témata PGR+MUM+WEB | 8. Plošné modelování - 3D Studio >>

7. Technické modelování - Inventor

 • Inventor - vlastnosti, moduly, ovládání a nastavení
 • Modelování součástí - 2D náčrt, vytažení, rotace, šablonování, pracovní roviny
 • 3D dokumentace - vizualizace, Inventor studio, výrobní dokumentace

Autodesk Inventor

 • produkt firmy Autodesk, střední úroveň CAD sytému pro strojírenství(srovnatelná se Solid Works, Solid Edge)
 • celosvětově použínaý modelovací systém pro technické modelování
 • v jádru objemový parametrický modelář, možnost plošného modelování
 • umožňuje zpracování složitých sestav (až tisíce součástí)
  • využití knihoven normalizovaných součástí - obsahové centrum
  • technické výpočty, pevnostní analýza, návrh potrubí a kabeláže ...

Moduly Inventoru

 • IPT - Inventor Partial - modelování součásti
 • IPT - Plech - modelování plechových výlisků
 • IAM - Inventor Assembly - sestavy
 • IAM - svařence - sestavy spojené svarovými spoji
 • IDW - Inventor Drawing - 2D výkresy generované ze 3D modelů
 • IPN - Inventor Presentation - animace rozkladu pro prezentaci sestav

Ovládání a nastavení Inventoru

 • nástrojový panel, okno nástrojů, okno prohlížeče
 • pracovní plocha - zobrazení náčrtu a modelu
 • nástroje --> Nastavení aplikace - krok, editace kót, barvy ...
 • nástroje --> Nastavení dokumentu - krok, rastr ...

Parametrické modelování

 • postupná tvorba tvaru s využitím 2D náčrtů s parametrickými kótami

Tvorba náčrtů

 • 2D tvary a profily - základní rovina, rovina součásti, pracovní rovina
 • kreslicí nástroje - čára, oblouk, obdélník, kružnice, elipsa, bod, střed díry ...
 • kreslicí pomůcky - krok, rastr, automatické vazby, konstrukční geometrie, zkosení, zaoblení, ořez ...
 • parametrické kóty - lineární, úhel, průmět, rádius
 • geometrické vazby - shodnost, kolmost, rovnoběžnost, tečnost, symetrie ...

Modelování součástí

 • nástroje - vysunutí, rotace, díra, skořepina, šablonování, závity ...
 • pomůcky - zrcadlení, zkosení, zaoblení, pole prvků ...
 • speciální - typy svarů, tvary výlisků ...

Modelování sestav

 • vložení prvků - vložení součásti ze souboru IPT do souboru IAM
 • umístění prvků - geometrické vazby na plochu, hranu, osu, bod ...
 • obsahové centrum - vložení prvků z databáze součástí
 • pomůcky - kopírování, zrcadlení, pole komponentů

Vizualizace součástí a sestav

 • aplikace Inventor studio - styl povrchu, osvětlení a scény, tvorba animací
 • modul Inventor presentation - animace rozkladu a složení sestav

Tvorba technické dokumentace

 • využití 3D modelů součástí a sestav
 • volba a vložení základního kolmého pohledu - nárys
 • automatické odvození dalších pohledů - bokorys, půdorys, 3D pohled
 • automatické vytvoření řezů zadanou rovinou
 • možnost použití parametrických kót z náčrtů
 • automatická tvorba os - rotace, symetrie, díry, zaoblení ...
 • možnost neparametrického kótování, popisy, rozpisky a razítka
RSS