<< 7. Technické modelování - Inventor | Témata PGR+MUM+WEB | 9. Vizualizace a animace - 3D Studio >>

8. Plošné modelování - 3D studio

 • 3D Studio Max - vlastnosti, využití, ovládání, nastavení
 • Plošné modelování - modelovací pomůcky,transformace, 2D křivky, 3D geometrie, modifikace geometrie
 • Polygonální modelování - polygonální síť, box modeling, modifikace sítí

3D Studio Max

Vlastnosti

 • profesionální systém pro tvorbu 3D grafiky, vizualizaci a animaci
 • od roku 2006 produkt firmy Autodesk
 • plošný modelář, objektový a parametrický systém
 • vizualizační a animační systém - rendering obrazu a videa
 • programovatelný systém - vlastní skriptovací jazyk
 • rozšiřitelný systém - pluginy (rostliny, postavy, efekty)

Možnosti použití

 • design - designérské, architektonické a konstrukční vizualizace
 • reklama - reklamní 3D bannery, vizualizace výrobků
 • filmová a televizní tvorba - reklamní spoty, filmů
 • hry - grafika do počítačových her

Ovládání

 • Tlačítko 3DS Max, panel Rychlý přístup, roletové menu, Hlavní panel
 • Pracovní plocha, Příkazová okna, Animační pravítko a posuvník
 • Stavový pruh, Nástroje pro animaci a zobrazení

Nastavení

 • Roletové menu Přizpůsobení - CUSTOMIZE
  • Uživatelské rozhraní, barvy, klávesové zkratky - USER INTERFACE
  • Zobrazení ovládacích panelů - TOOLBARS
  • Systémové a zobrazovací jednotky - UNITS
  • Možnosti - PREFERENCES

Plošné modelování

Modelovací pomůcky

 • výřezy VIEWPORTS, pohledy VIEWS (Top, Front, Left ...), krok SNAP, mřížka GRID, uchopení SNAP
 • místní nabídka QUAD MENU, vlastnosti PROPERTIES, skrytí HIDE, zmražení FREZEE, seskupení GROUPS!! Plošné modelování
 • tvorba modelů předmětů a scén pomocí tenkých plošných sítí

Transformace

 • posun MOVE (W), rotace ROTATION (E), měřítko SCALE (R), využití ikony TRANSFORM GIZMO
 • kopie CLONE, zrcadlení MIRROR, zarovnání ALIGN

2D Křivky - SHAPES

 • čára LINE, křivka SPLINE, kružnice CIRCLE, obdélník RECTANGLE, text TEXT ...

3D Tvary - GEOMETRY

 • jednoduché - kvádr BOX, deska PLANE, koule SPHERE, válec CYLINDER
 • modifikované - tažení EXTRUDE, rotace LATHE, vytažení LOFT, ohnutí BEND, rozšíření TAPER, zkroucení TWIST

Polygonální modelování

Polygonální sítě - POLY

 • vytvoření z geometrie konverzí - Quad Menu - Convert To Editable Poly
 • úrovně - bod VERTEX, hrana EDGE, okraj BORDER, ploška POLYGON
 • úpravy polygonů - tažení EXTRUDE, vytažení BEVEL, dělení CUT, SLICE
 • úpravy sítě - symetrie SYMMETRY, vyhlazení TURBO SMOTH
Zvětšit
Zvětšit
RSS