<< 16. MS Access - sestavy | Příklady | 18. Pascal - větvení >>

Zadání

  • vytvořte dokumentaci programu pro výpočet obvodu čtverce formou Vývojového diagramu
  • vývojový diagram nakreslete ve Wordu (ručně) a uložte do složky Dokumenty jako Program.DOC


RSS