<< 7. MS Word - články, formuláře, hromadná korespondence | Témata VYT | 9. MS Excel - výpočty, grafy, datové seznamy >>

8. Zpracování tabulek a tabulkové procesory

 • charakteristika, typy a funkce tabulkových procesorů, organizace dat
 • ovládání a nastavení Excelu, typy dat, formátování tabulek, zabezpečení dat

Tabulkové procesory

 • systémy pro organizaci a správu dat formou přehledných tabulek
 • zpracování dat převážně číselného charakteru - výpočty, grafy
 • Typy
  • MS Excel - součást MS Office
  • Open Kalk - součást Open Office, volně dostupný, kompatibilní s Excelem
 • Funkce
  • přehledná prezentace dat formou tabulek a grafů
  • matematické, finanční a statistické operace s daty
  • tvorba datových formulářů pro sběr a zpracování dat
  • zpracování datových seznamů - výběr a třídění dat
 • Organizace dat
  • Sešit = soubor XLS
  • List = tabulka
   • Sloupce A, B, .. AA, AB ... XZ, ZZ
   • Řádky 1, 2, ... 65 536
  • Buňka = nejmenší adresovatelná část tabulky
 • Soubory Excelu
  • tabulky - XLS(x)
  • šablony - XLT(x)
  • export a tisk - CSV, TXT, PDF

MS Excel

 • Ovládání
  • panel Rychlý přístup, Pás karet, Karty, Skupiny
  • řádek vzorců, záhlaví řádků a sloupců
  • záložky listů, stavový pruh, lupa, zobrazení
 • Nastavení
  • zobrazení/skrytí - mřížka, záhlaví, řádek vzorců záložky
  • módy zobrazení - normální, rozložení stránky, vlastní
  • možnosti - obecné, jazyk, ukládání, pás karet, zabezpečení

Formátování tabulek

 • Typy dat
  • Text, Číslo, Měna, Procenta
  • Datum, Čas, Hypertextový odkaz
  • Vzorec, Komentář
 • Formátování
  • Typ dat, Zarovnání, Písmo, Ohraničení
 • Výběr buněk
  • souvislý výběr - tažení pomocí myši
  • nesouvislý výběr - tažení + '''<CTRL>'''
  • výběr sloupce/řádku - pomocí záhlaví sloupce/řádku
  • výběr tabulky - levý horní roh záhlaví sloupců/řádků
 • Zabezpečení dat
  • zamykání listů a sešitů
  • omezení úprav a viditelnosti vzorců
  • výběr buněk pro uzamknutí, nastavení hesla
  • využití pro formuláře
Zvětšit
Zvětšit
RSS