<< 8. Zpracování tabulek a tabulkové procesory | Témata VYT | 10.Zpracování dat a databázové systémy >>

9. MS Excel - výpočty, grafy, datové seznamy

 • sestavení vzorců, využití funkcí, relativní a absolutní odkazy
 • typy a prvky grafů, práce s daty, tvorba a využití maker

Vzorce a funkce

 • Struktura vzorce
Zvětšit
 • Adresace buněk
  • relativní adresy - D5 - mění se při kopírování vzorce
  • absolutní adresy - $D$5 - adresy se nemění
  • definované názvy - pro buňky i oblasti
 • Funkce
  • Matematické, Finanční, Statistické
  • Datumové, Časové, Informační
  • Textové, Datové , Vyhledávací

Grafy

 • Tvorba grafu
  • volba typu grafu a jeho vložení
  • výběr dat pro datové řady a kategorie
  • doplnění informací - nadpis, popisy os - názvy kategorií a datových řad
  • formátování prvků grafu - mřížky, osy, datové řady, datové body, popisy
 • Typy grafů
Zvětšit
 • Sloupcové
 • Spojnicové
 • Výsečové
 • Speciální
  • plošný
  • bodový
  • bublinový
 • Prvky grafu
Zvětšit
 • oblast grafu, název grafu
 • vodorovná a svislá osa, popisy os
 • vodorovná a svislá mřížka, legendy
 • datová řada, kategorie, datový bod

Datové seznamy

 • rozsáhlé datové tabulky s možnostmi manipulace s daty
 • Řazení - podle sloupců vzestupně a sestupně
  • dochází k fyzickému přeskupení dat v řádcích seznamu
 • Filtrace - automatický a rozšířený filtr - pomocná tabulka
  • dochází ke skrytí řádků, které neodpovídají kritériím filtru
 • Agregační funkce - využití funkce Subtotal
  • výpočet Sum, Count, Avg, Min a Max ve filtrovaných seznamech
 • Vyhledávání dat - využití vyhledávacích funkcí - Vyhledat, Svyhledat, Vvyhledat
 • Souhrny dat - automatická seskupení dat s možností agregačních výpočtů
 • Příčky - ukotvení záhlaví u rozsáhlého seznamu
 • Tisk seznamů
  • Opakování záhlaví - nastavení záhlaví tabulky pro každou stránku
  • Oblast tisku - nastavení rozsahu buněk seznamu pro tisk
  • Vlastní zobrazení - dříve Pohledy - pojmenovaná nastavení zobrazení a tisku

Makra

 • zaznamenané a pojmenované skupiny příkazů VB
 • nutnost aktivace karty Vývojář - Soubor - Možnosti - Přizpůsobit pás karet
RSS