<< 9. MS Excel - výpočty, grafy, datové seznamy | Témata VYT | 11.Zpracování dat v MS Access >>

10. Zpracování dat a databázové systémy

 • druhy a funkce databázových systémů, oblasti využití, organizace dat
 • ovládání a nastavení Accessu, struktura databáze, možnosti zpracování dat

Databázové systémy

 • systémy pro ukládání, zpracování a zpřístupnění velkých skupin dat
 • zahrnují vlastní data (Databázi) a řídící software (SŘBD)
 • Funkce DS
  • zadávání, přesuny, kopírování, mazání, uložení a zálohování dat
  • třídění, filtrování, zobrazení a tisk dat
  • bezpečné uložení a sdílení dat
 • Využití DS
  • velké národní rergistry - obyvatelé, pojištěnci, pozemky, bankovní účty, vozidla ...
  • informační systémy - podnikové agendy, redakční systémy, sklady, elektronické obchody ...
  • kartotéky - půjčovny, knihovny, rezervační systémy

Databáze

 • uspořádaná skupina souvisejících dat a nástrojů pro manipulaci s daty
 • organizace dat v databázi - hierarchická, síťová, objektová a relační
 • Relační databáze
  • nejobvyklejší uspořádání dat v jednoduchých tabulkách
  • relace (table) = tabulka
  • záznam (record) = řádek tabulky
  • vlastnost (attribute) = sloupec tabulky
  • pole (field) = buňka tabulky
  • vztah (relationship) = vztahy mezi daty v tabulkách
Zvětšit
 • Místní databáze - databázový systém je provozován na jediném počítači
 • Síťové databáze - klienti přistupují k databázi na síťovém serveru
 • Internetové databáze - server s databází je připojen k internetu

SŘBD - systémy pro řízení báze dat

 • software pro řízení báze dat - pro manipulaci a sdílení dat
 • využití databázového dotazovacího jazyka SQL (Structured Query Language)
  • Oracle, MySQL, Microsoft SQL server, Microsoft Access, OO Base

Systém Access

Vlastnosti systému

 • systém pro správu relačních databází od Microsoftu, součást balíku MS Office
 • přehledné grafické rozhraní pro vývoj i správu databáze
 • možnost správy místní i síťové databáze
 • databáze uložena v souboru mdb (2003), mdbx (2007), accdb (2010)
 • hlavním objektem databáze jsou tabulky a jejich vztahy

Ovládání a nastavení

 • panel Rychlý přístup, Pás karet, Karty, Skupiny
 • navigační okno, pracovní okno, stavový pruh
 • zobrazení v návrhovém a datovém režimu
 • nastavení - Soubor - Možnosti
Zvětšit Zvětšit

Struktura databáze

 • datové tabulky
  • objekty pro uložení dat a jejich vazeb v databázi
 • dotazy
  • pojmenované definice pro výběr dat z jedné nebo více tabulek
 • formuláře
  • pojmenovaná okna pro zadávání, editaci a zobrazení dat
 • sestavy
  • pojmenované přehledy dat pro zobrazení a tisk
 • makra a programové moduly
  • pojmenované skupiny příkazů v jazyce VBA (Visual Basic for Applications)
  • makro = podprogram (procedure)- skupina akcí a událostí
   • vytvoření pomocí Tvůrce maker - Makro - Katalog akcí
   • využití pro nastavení funkcí vlastních tlačítek a nabídek
  • modul - skupina maker a akcí s vazbou na objekt databáze
RSS