<< 10.Zpracování dat a databázové systémy | Témata VYT | 12.Tvorba počítačové prezentace v MS Power Point >>

11. Zpracování dat v MS Access

 • struktura dat v databázi MS Access, tvorba a využití datových tabulek
 • vazby mezi tabulkami, zajištění vstupu dat, třídění a výběru dat, zpracování výstupů

Access - struktura dat

 • datové tabulky - objekty pro uložení dat a jejich vazeb v databázi
 • dotazy - pojmenované definice pro výběr dat z jedné nebo více tabulek
 • formuláře - pojmenovaná okna pro zadávání, editaci a zobrazení dat
 • sestavy - pojmenované přehledy dat pro zobrazení a tisk
 • makra a programové moduly - pojmenované skupiny příkazů v jazyce VBA (Visual Basic for Applications)
 • makro = podprogram (procedure)- skupina akcí a událostí
  • vytvoření pomocí Tvůrce maker - Makro - Katalog akcí
  • využití pro nastavení funkcí vlastních tlačítek a nabídek
 • modul - skupina maker a akcí s vazbou na objekt databáze

Datové tabulky

Typy dat

 • čísla - celá, desetinná, automatické číslo
 • text - max. 255 znaků, memo - max. 65 535 znaků
 • datum a čas, logická hodnota, hypertextový odkaz
 • OLE objekt - soubory, obrázky ...

Tvorba a úpravy

 • Návrhové zobrazení
  • primární klíč, typ dat, titulek, formát dat, vstupní maska, ověřovací pravidlo
 • Tabulkové zobrazení
  • zápis a editace dat, pořadí sloupců, změna titulků, řazení a filtrace dat
 • Import dat
  • databáze Access, tabulka Excel, soubory TXT a XML
Zvětšit

Vztahy relace

 • vztahy mezi klíčovými poli (vlastnostmi) tabulek
 • 1:1 - jména - bydliště
  • jednomu záznamu v tabulce odpovídá jeden záznam v druhé tabulce
 • 1:N - spisovatel - knihy
  • jeden záznam v první tabulce odpovídá více záznamům v druhé tabulce
 • M:N - čtenáři - knihy
  • více záznamů v první tabulce odpovídá více záznamům v druhé tabulce
Zvětšit

Zpracování dat

 • Dotazy - pojmenované definice pro výběr dat z jedné nebo více tabulek
  • Výběrové - využití výběrových kritérií a logických operací
  • Souhrnné - možnost souhrnných operací - suma, avg, count, min, max
  • Vytvářecí - možnost tvorby nových položek výpočtem - využití tvůrce výrazů
 • Formuláře - pojmenovaná okna pro zadávání, editaci a zobrazení dat
 • Sestavy - pojmenované přehledy dat pro zobrazení a tisk
Zvětšit
RSS