<< 18.Programování a algoritmizace | Témata VYT | 20.Delphi - vizuální programování >>

19. Pascal - struktura programu a dat

 • Pascal, struktura programu, klíčová slova, typy dat a jejich deklarace
 • zápis programových struktur - podmínky a větvení programu

Pascal

Vlastnosti

 • vznik v 70. letech na technická univerzitě Curychu
 • pro výuku programování strukturovaného programování
 • přesná deklarace dat, přehledný zápis

Struktura programu'''

 • příkazy odděleny středníkem na samostatných řádcích
 • odsazení (indentace) příkazů podle zanoření v programové struktuře
 • Deklarační část
  • hlavička, deklarace typů, konstant, proměnných, procedur a funkcí
 • Hlavní program
  • programové struktury - seskupení příkazů, větvení, cykly ...
Zvětšit

Typy dat

Zvětšit

Způsob deklarace

type evidence = record
         begin
         jmeno : string[20];
         vek  : integer;
         vydelek: real;
         end;
var zamestnanci: array[1..200] of evidence;
  k,n,i   : integer
  soubor   : text;

Programové struktury

 • Vstup a výstup dat
  • využití systémových procedur pro čtení read() a pro výpis write()
  • načtení hodnoty do proměnné cislo
   • write('Zadej hodnotu cisla : ') ;readln('cislo')
  • výpis výsledku součtu čísel v proměnných a,b
   • writeln('Soucet cisel ',a,' + ',b,' = ',a+b)

Podmínky a větvení programu

Jednoduchá podmínka

VD

Zvětšit

Syntaxe

if cislo < 0
 then write('Chyba!');

Úplná podmínka

VD

Zvětšit

Syntaxe

if cislo < 0
 then write('Chyba!')
 else write(cislo);
if (a > 5) and (a < 10)
 then write('Spravne zadani')

Větvení programu

VD

Zvětšit

Syntaxe

case volba of
 1:
  begin
   {blok programu pro volba=1}
  end;
 2:
  begin
   {blok programu pro volba=2}
  end;
 3:
  begin
   {blok programu pro volba=3}
  end;
 else
  begin
   {blok programu pro neuvedené hodnoty}
  end;
end;
RSS