<< 19.Pascal - struktura programu a dat | Témata VYT | 21.CAD - CAD systémy >>

20. Delphi - vizuální programování

 • Delphi, ovládání a nastavení vývojového prostředí, postup tvorby programu
 • opakované zpracování dat, typy cyklů, jejich zápis a využití

Delphi

 • vývojové prostředí původně vyvinuté firmou Borland pro vizuální programování v OS Windows
 • k programování úloh se využívá programovací jazyk Object Pascal.

Ovládání

 • Pracovní okno - Návrh formuláře - DESIGN, Editor zdrojového kódu - CODE
 • Pomocná okna
  • Editor objektů - OBJECT INSPECTOR
  • Okno nástrojů (komponent) - TOOL PALETTE
  • Prohlížeč struktury - STRUCTURE
  • Správce projektu - PROJECT MANAGER

Struktura projektu

 • DPR - soubor projektu Delphi - otevírá soubory projektu PROJETS (BDSPROJ - nové verze od 2005)
 • PAS - soubory programových kódů Pascalu - programové jednotky UNITS
 • DFM - soubory formulářů - textové soubory s definicemi vlastností formuláře
 • RES - soubor zdrojů - soubor pro kompilaci ikon a bitmap aplikace
 • EXE - Kompilovaný soubor - spustitelný program

Komponenty a události

Důležité komponenty'''

 • Formulář FORM - Name, Caption, Width, Height, Color ...
 • Tlačítko BUTTON - Name, Caption, Left, Top ...
 • Popisek LABEL - Name, Caption, Font ...
 • Vstupní pole EDIT - Text, ReadOnly, Enabled ...
 • Seznamy LISTBOX, COMBOBBOX - Items, ItemIndex
 • Textové pole MEMO, RICHEDIT - Text, Lines, Clear, Select, Copy, Add, Delete, Load, Save
 • Roletové menu - MAINMENU - Items, Caption, Enabled, ShortCut ...
 • Dialogy - OPEN, SAVE, PRINT, FONT, COLOR ...
 • Časovač TIMER - Enabled, Interval ...

Důležité události

 • Události klávesnice - KeyPress, KeyUp, KeyDown ...
 • Události myši - Click, DblClick, MouseUp, MouseDown, MouseMove, MouseWheel ...
 • Běhové události - Create, Activate, Change, Close, Resize ...

Postup tvorby programu

 • do okna programu - formuláře se vkládají komponenty knihovny VCL (Visual Component Library)
 • pro komponenty se nastavují události - kliknutí na tlačítko, změna obsahu vstupního pole
 • každá událost vygeneruje podprogram (proceduru)
 • do podprogramu se zapíše kód pro zpracování dat v pascalu

Programové cykly

 • opakované zpracování částí programu s různými vstupními hodnotami
 • využití pro součtové, třídící a další numerické algoritmy

FOR

 • cyklus s počítadlem

VD

Zvětšit

Syntaxe

  for i:=1 to 100 do
   begin
    příkaz_cyklu;
    příkaz_cyklu;
   end;

WHILE

 • cyklus se vstupní podmínkou

VD

Zvětšit

Syntaxe

  while i > 0 do
   begin
    příkaz_cyklu;
    příkaz_cyklu;
   end;

REPEAT - UNTIL

 • cyklus s výstupní podmínkou

VD

Zvětšit

Syntaxe

  repeat;
   příkaz_cyklu;
   příkaz_cyklu;
  until konec = 'k';
RSS