<< 17.Javascript | Témata WEB | 19.PHP >>

18. Programování v javascriptu

 • Řídící příkazy - podmínky, přepínače,cykly - syntaxe, VD, použití
 • Události - typy, využití, příklad
 • Knihovny - typy, funkce, připojení, příklad využití

Řídící příkazy

 • Podmínky
  • if (podmínka) {příkazy pokud platí;} else {příkazy pokud neplatí}
 • Přepínače
  • switch (proměnná) {case "hodnota1" : proces1; break; case "hodnota2" : proces2; break; default : proces3;}
 
jmeno = "Petr";
switch (jmeno){
 case "Honza" : document.write("Honza"); break;
 case "Jiří" : document.write("Jiří"); break;
 default : document.write("Petr");
 }
 • Cykly
  • WHILE - se vstupní podmínkou - while(podmínka opakování) {příkazy;}
 
while(c<101) {document.write(c+" "); c++}

 • DO-WHILE - cyklus s výstupní podmínkou - do {příkazy cyklu;} while(podmínka);
 
do {document.write(c+" "); c++;} while(c<101);

 • FOR s řídící proměnnou - for(inicializace proměnné; podmínka; operace) {příkazy;}
 
for(c= 1;c<101; c++) {document.write(c+" ")} 

Události

 • Typy
  • události myši - onClick, onDblClick,onMouseOver, onMouseDrag ...
  • události klávesnice - onKeyPress, onKeyUp, onKeyDown ...
  • události formuláře - onSubmit, onReset, onChange ...
  • události stránky - onLoad, onUnLoad, onMove, onResize ...
 • Zápis
  • atribut HTML tagu - <tag událost="funkce">
  • ubálost objektu ve skriptu - objekt.udalost=funkce
 • Využití
 • Příklad

Knihovny

 • připravené třídy a metody objektů pro zrychlení a zefektivnění vývoje programů
 • připravené skripty se připojí k webu pomocí interního nebo externího odkazu
 • Typy knihoven - MooTools, jQuery, DoJo ...
 • Využití knihoven
  • tvorba tlačítek a navigačních menu
  • náhledy obrázků a slideshow
  • využití animačních efektů
  • zpracování událostí při ovládání myši nebo z klávesnice
  • ovládání zobrazení částí obsahu a grafiky
  • vkládání nových dat do stránky bez znovu načtení stránky - AJAX
RSS