<< 19.PHP | Témata WEB | 21.Databáze na webu >>

20. Programování v PHP

 • Řídící příkazy - podmínky, přepínače, VD použití
 • Cykly - syntaxe, VD, použití
 • Vkládání obsahu - include, require, příklad využití

Řídící příkazy

 • Podmínky

Jednoduchá podmínka
if (podmínka) proces1;

Zvětšit

Úplná podmínka
if (podmínka) proces1;
else proces2;

Zvětšit

Násobná podmínka
if (podmínka) proces1;
elseif(podmínka2) proces2;
elseif(podmínka3) proces3;

Zvětšit

Větvení programu switch (proměnná) {
case "hodnota1" : proces1; break;
case "hodnota2" : proces2; break;
default : proces3;
}

Zvětšit
<?php
 $a=3;
 switch ($a){
  case 1:	echo 'jedna	<br>'; break;
  case 2: echo 'dvě	<br>'; break;
  case 3:	echo 'tři	<br>'; break; // zde se vykonávání příkazu switch ukončí 
  case 4:	echo 'čtyři	<br>'; break;
  default: echo 'není: jedna, dvě, tři, čtyři';
  }
?>

Cykly

Se vstupní podmínkou
while(podmínka)
{proces1; proces 2;}

Zvětšit

S výstupní podmínkou
do{proces1; proces2;}
while (podmínka);

Zvětšit

S počítadlem
for($i=1; $i<101; $i++)
{proces 1; proces 2;}

Zvětšit

Vkládání obsahu

 • Include - funkce pro vložení obsahu skriptu
  • include(cesta k souboru)
  • při chybě se skript dále vykonává
 • Require - funkce pro vložení obsahu skriptu
  • require(cesta k souboru)
  • při chybě se skript ukončí
 • Příklad využití
// hlavní skript
<html>
 <head>
  <title>Hlavní skript</title>
 </head>
 <body>
 <?php
  echo "Toto je hlavní skript.<BR>\n";
  include ("inc.php");
  echo "Nyní následuje vložení stejného souboru.<BR>\n";
  include ("inc.php");
 ?>
 </body>
</html>
// soubor inc.php
 <?php
  echo "Toto je vkládaný soubor.<BR>\n";
 ?>
RSS