<< | C# - cvičení | Výpis mocnin >>

Zadání

  • Vytvořte v CS konzolovou aplikaci s textovým menu podle vzoru
    • větvení programu proveďte pomocí struktury case - of
    • zajistěte výpis vybrané volby - Console.WriteLine()
    • umožněte opakování volby pomocí cyklu do - while
    • před další volbou smažte předchozí textové výstupy
RSS