<< Program s menu | C# - cvičení | Výpočet pravoúhlého trojúhelníka >>

Zadání

 • Vytvořte v CS konzolovou aplikaci pro výpis první až páté mocniny zadaného čísla

Požadavky

 • Aplikaci programujte podle vývojového diagramu
  Zvětšit
 • Pro výpočet mocnin a jejich výpis využijte postupné násobení čísla v cyklu FOR
  • Výstup programu naformátujte podle předlohy
Console.WriteLine("{0,3}. mocnina čísla {1,4} = {2,6}", i, Číslo, Mocnina);
Zvětšit
 • Pro kontrolu zadaného čísla (max. 20) použijte cyklus WHILE
 • Pro opakování programu použijte cyklus DO - WHILE

Rozšíření

 • zajistěte možnost zadání maximální (n-té) mocniny
 • před dalším výpočtem smažte předchozí výpis
 • vytvořte vývojový diagram podle vzoru

Odevzdání

 • pokud neodevzdáte úlohu na cvičení, zašlete ji mailem
 • adresa : ucitel@spsnome.cz
 • předmět : trida_prijmeni_mocnina
 • příloha : mocnina.rar (složka s projektem)
RSS