<< Evidence nájemníků | C# - cvičení | Studentská tombola >>

Zadání

 • Vytvořte v CS aplikaci pro vyčíslení počtu hozených čísel hrací kostky
  • použijte generátor náhodných čísel pro generování čísla 1 - 6
  • testujte 600 hodů a v cyklu načítejte generovaná čísla
  • zobrazte četnosti náhodných čísel v textovém poli podle předlohy

Ukázka kódu

  //vytvoření objektu pro generování náhodného čísla 
  Random náhoda = new Random();
  // pole pro načtení četností čísel
  int[] kolikrát = new int[7];
  //generování náhodného čísla
  int hozenéČíslo = náhoda.Next(1, 6+1);
  kolikrát[hozenéČíslo]++;

Předloha

Zvětšit
RSS