<< Míchání barev | C# - cvičení | Hrací kostka >>

Zadání

 • Vytvořte v CS aplikaci pro evidenci nájemníků činžovního o domu s 12-ti byty
  • Nájemníky evidujte pomocí datového pole
  • umožněte přidání (nastěhování) a vymazání (vystěhování) v evidenci
  • kontrolujte obsazení bytu při nastěhování
  • umožněte vypsání přehledu obsazení bytů pomocí cyklu
  • pro zobrazení dat použijte vyskakovací okno

Ukázky kódu

private void oknoProgramu_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      nájemníci[ 0] = "Horákovi";
      nájemníci[ 2] = "Ungrád";
      nájemníci[ 5] = "Čiperná";
      nájemníci[ 6] = "Bílkovi";
      nájemníci[ 9] = "Hylských";
      nájemníci[10] = "Čepelkovi";
    }

Sestavení seznamu nájemníků

  zpráva += čísloBytu.ToString() + ": " + nájemníci[čísloBytu] + Environment.NewLine;

Předloha

Zvětšit
RSS