<< Boolean | Datové typy | Výčet >>

Datový typ CHAR

  • uspořádaná množina znaků
  • pořadí v množině je dáno číselným kódem znaku
  • kód znaku je stanoven kódovou tabulkou znaků - nejčastěji ASCII (American Standard Code for Information Interchange
Pravidla pro pořadí znaků v množině
  • řada číselných znaků 09, musí být numericky uspořádaná a souvislá
  • podmnožina znaků abecedy musí být abecedně uspořádaná, nemusí však být souvislá
Zápis znaků
  • použití apostrofů ('A', '5' - POZOR, tento zápis označuje znak 5, nikoliv číslo 5)
  • apostrof se zapíše zdvojením (vypadá takto: ).

Standardní funkce

Funkce

Význam

ord(x)

vrací ordinální hodnotu znaku x v dané množině znaků (ASCII tabulka, atd.)

chr(x)

je inverzní funkce k funkci ord, x je hodnota typu integer, výsledkem je příslušný znak

succ(x)

succ(x) = chr(ord(x) + 1)

pred(x)

pred(x) = chr(ord(x) - 1)
RSS