<< Integer | Datové typy | Char >>

Datový typ BOOLEAN

  • reprezentován dvěma hodnotami true (pravda) a false (nepravda)
  • definovány všechny relační operace (=, <>, <, >, <=, >=)
  • tomto typu platí uspořádání false < true vyplývá,
  • i pro tento typ jsou definovány standardní funkce succ(x), pred(x) a ord(x)
  • hodnota ord(false) = 0, hodnota ord(true) = 1
  • dále jsou zde definovány binární operace konjunkce a disjunkce a unární operace negace:

Základní logické operace

Operátor

Význam

and

konjunkce (logický součin)

or

disjunkce (logický součet)

not

negace

Výsledky logických operací

x

y

x and y

x or y

not x

false

false

false

false

true

false

true

false

true

true

true

false

false

true

false

true

true

true

true

false

RSS