<< Výčet | Datové typy | Real >>

Datový typ INTERVAL

  • souvislá podmnožinu hodnot určitého ordinálního typu
  • dolní a horní mez podmnožiny udávají dvě konstanty typu
  • zápis 1 .. 100 definuje interval celočíselných hodnot
  • zápis 'i'..'o' definuje interval znaků

Příklad deklarace

type
pracovni_dny = pondeli .. patek;
velke_pismeno = 'A' .. 'Z';

Příklady ordinálních funkcí a logických operací

  • ord(patek) = 4
  • ord('A') = 65
  • 'A' < 'B' < 'C' < ... < 'Z'
RSS