<< Interval | Datové typy | Pole >>

Datový typ REAL

 • podmnožina reálných čísel - hodnot s pohyblivou desetinnou čárkou

Podtypy datového typu Real

TypRozsahbyte/bitů
real2.9*10-39 .. 1.7*10+386/48
single1.5*10-45 .. 3.4*10+384/28
double5.0*10-324 .. 1.7*10+3088/64
extended3.4*10-4932 .. 1.1*10+493210/80

Standardní operace

ZnačkaOperace
+sčítání
-odčítání
=násobení
/dělení

Standardní funkce

FunkceVýznam
abs(x)absolutní hodnota
sqr(x)druhá mocnina
sqrt(x)druhá odmocnina
sin(x)vypočte sin(x) - argument x je v radiánech
cos(x)vypočte cos(x) - argument x je v radiánech
arctan(x)vypočte arctan(x) - výsledek je v radiánech
ln(x)přirozený logaritmus
exp(x)funkce ex

Konverze mezi datovými typy integer a real

 • integer --> real
  • automatická konverze
 • real --> integer
  • nutno použít funkce pro odříznutí desetinné části nebo pro zaokroulení
 • Oříznutí desetinného čísla
  • trunc(x) - vrací celou část reálného čísla x tím, že desetinnou část odstraní
 • Zaokrouhlení desetinného čísla
  • round(x) - vrací zaokrouhlenou hodnotu reálného čísla x, definovanou takto:
   • round(x) = trunc(x + 0.5) pro x >= 0)
   • round(x) = trunc(x - 0.5) pro x <= 0)
 • Povolené kombinace argumentů a odpovídající typy výsledků
aba +, -, * ba /ba div, mod ba =, <>, <, >, <=, >= b
integerintegerintegerrealintegerboolean
integerrealrealreal--boolean
realintegerrealreal--boolean
realrealrealreal--boolean
aabs(a), sqr(a)sin(a), cos(a), arctan(a), ln(a), exp(a), sqrt(a)odd(a)
integerintegerrealboolean
realrealreal--

Zápis reálných čísel

 • použití desetinné tečky - např. 2.79

Tisk a zobrazení reálných čísel'''

 • standardně dochází k zobrazení výsledků v exponenciálním tvaru
 • místo 10-13 se používá e-13 nebo E-13
  • např. 3,5478*10-14 se vypíše jako 3.5478E-14

Formátování výstupu

 • u příkazu WRITE je možné nastavit počet zobrazovaných míst a počet desetinných míst čísla
  • např. při zadání i:=3.21 je možno formátovat výpis WRITE(i:8:3) a vypíše se ...3.210
RSS