<< Pole | Datové typy | Záznam >>

Datový typ STRING - ŘETĚZEC

 • posloupnost znaků s počitadlem délky na začátku (pole znaků)
 • přednastavená délka je 255 znaků

Deklarace znakového řetězce

var
 Jmeno : string ;
 Titul : string[50] ;
 • proměnná Jmeno je řetězcem 255 znaků
 • proměnná Titul může obsahovat maximálně 50 znaků

Vlastnosti řetězce

 • řetězce se zapisují v apostrofech, např.:
  • 'To je vse.'
 • apostrof je nutno při zápisu zdvojit
 • možno chápat jako pole znaků
 • k jednotlivým znakům lze přistupovat pomocí indexů 1 až 255
 • znak s indexem 0 udává délku řetězce - delka:=ord(string[0])

Standardní operace a funkce pro typ STRING

length (ret)vrací dynamickou délku řetězce ret, výsledek je typu word
copy (ret, poz, poc)vrací podřetězec o délce poc, obsažený v řetězci ret, od stanovené pozice poz
concat (ret1, ret2, ... , retn)vrací spojení uvedených řetězců (obvykle se ale používá +)
pos (podret, ret)vrací pozici prvního výskytu podřetězce podret v řetězci ret, výsledek je typu word; při neúspěšném hledání vrací hodnotu 0
delete (ret, poz, del)vymaže podřetězec ret délky del, začínající na pozici poz
insert (podret, ret, poz)vloží podřetězec podret do řetězce ret od pozice poz
str (cis, ret)převede číselnou hodnotu cis do řetězcové proměnné ret
val (ret, prom, typ)převede řetězcovou proměnnou ret na číselnou proměnnou prom, převáděný řetězec může obsahovat pouze číslice, desetinnou tečku, znaménka a písmena e, E (inverzní procedura k str)
+zřetězení dvou řetězců, výsledkem je opět řetězec; pokud je výsledný řetězec delší než 255 znaků, je zkrácen na délku 255 znaků
RSS