<< Real | Datové typy | String >>

Datový typ POLE

 • pevný počet položek stejného typu
 • položky se vzájemně rozlišují pomocí indexu
 • při definici pole se určuje jeho rozměr a datový typ položek

Rozměr pole

 • určuje počet prvků, které se do pole mohou vložit

Index pole

 • je většinou typu integer nebo char
 • je možné použít i jiný ordinální typ

Deklarace pole

 • Deklarací datového typu proměnné
  var
  telefonni_cislo, ICO, DIC : array [1..15] of integer ;
  jmeno, prijmeni : array [1..50] of char ;
  klasifikace_tridy : array [1..30, 1..5]
 • Deklarací uživatelského datového typu
  type
  pole1 = array [1..15] of integer ; - 15 celočíselných položek (číslic)
  pole2 = array [1..50] of char ; - 50 znakových položek (písmen)
  var
  telefonni_cislo, ICO, DIC : pole1 ;
  jmeno, prijmeni : pole2 ;

Přístup k položkám pole

ICO[3] := 5 ;
DIC[8] := 1 ;
 • Přiřazení proměnných do celého pole
  DIC := ICO;
RSS