<< Učebnice - NXC programování | Cvičení | Protokol pro laboratorní práci >>

Zadání

 • V Dokumentech vytvořte svoji složku - například Příjmení
 • Stáhněte cvičný text a uložte jej do své složky jako Příjmení.DOC
 • Podle vzoru a zadaných parametrů naformátujte dokument v souboru Příjmení.DOC

Pokyny

 • Text článku
  • styl Normální (Arial, 9b, odsazení 1. řádku 0,5 cm, mezera před 3 body )
  • dva sloupce se zalomením podle předlohy (samostatný oddíl)
 • Úvodník
  • styl Normální + Šikmé
 • Nadpis
  • styl Nadpis1 (Arial, Tučné, 11b, odsazení 1. řádku 0,5 cm, mezera před 3 body
  • jeden sloupec (samostatný oddíl)
 • Obrázky
  • obtékání - obdélník, absolutní poloha, černý rámeček 1,5 bodu

Vzor

Zvětšit
RSS