<< Fotbalový tréning | Cvičení | Žádost o vrácení zápisového lístku >>

Zadání

 • Pomocí návrhové tabulky vytvořte titulní list protokolu pro laboratorní cvičení
  • nastavte stránku A4 na výšku, okraje: levý - 1 cm, pravý - 1 cm, horní 3 cm, dolní 2 cm
  • nastavte základní rozměry tabulky 16 x 24 cm a vodorovné centrování na stránce
  • nastavte výšku řádků a šířku buněk podle předlohy
  • nastavte centrování textů ve vodorovném i svislém směru
  • v buňce se jménem zarovnejte text vodorovně vlevo a nastavte levý vnitřní okraj buňky 0,5 cm
  • formátujte texty podle předlohy, vynulujte mezery před a za odstavcem
 • Před uložením nastavte informace o dokumentu:
  • Název: Protokol, Autor: Jméno a příjmení, Klíčová slova: Word, Tabulka

Předloha

Rozměry tabulky a formátování textů

Zvětšit

Vzor textového výstupu

Odevzdání

 • v zadaném termínu zašlete na mail s předmětem Třída-Jméno-Protokol:
  • v příloze soubor protokol.docx
RSS