<< | WWW - obsah | Možnosti publikování >>

Základní pojmy

WWW - (World Wide Web)

 • základní služba Internetu - celosvětová informační síť
 • rozsáhlá síť informačních stránek navzájem propojených pomocí hypertextových odkazů

Hypertext (HT)

 • digitální text obsahující vyznačená místa (slova)
 • vyznačená místa fungují jako odkazy na jiné textové strany

Webová prezentace (web)

 • statická soustava www stránek fungující jako tematická prezentace - osobní, firemní, školní ...

Webová aplikace

 • interaktivní dynamický web s využívající programy a databáze

Typy webových prezentací

Osobní

 • informace o osobě a zajímavých zálibách
- využití například pro kontaktování přátel nebo pro přehledné uložení informací
- možnost přehledného uložení fotografií
- využití pro nácvik publikační činnosti
- možno využít jako informační zdroj pro potenciálního zaměstnavatele

Pro instituce

 • prezentují činnost různých institucí
  • úřady, školy, spolky, sportovní kluby ...

Firemní

 • informace o firmě a výrobním programu
  • forma reklamy výrobků - informace o parametrech a prodeji

Typy webových aplikací

Pokročilé webové prezentace

 • interaktivními prvky - formuláře, komentáře, diskusní fóra ...
 • správa dat - příspěvky, uživatelé a jejich oprávnění ...
 • vyhledávače, katalogy, portály
 • e-shopy
 • sociální sítě
 • on-line aplikace

Součásti webových prezentací a aplikací

Soubory stránek

 • HTML - značkovací jazyk pro internetové stránky
 • PHP - programovací jazyk pro internetové aplikace - programy běží na straně serveru
 • JS - programovací jazyk pro internetové stránky - programy běží na straně prohlížeče (klienta)
 • ASP.NET - serverový programovací jazyk pro webové aplikace firmy Microsoft

Grafika, zvuky a multimedia

 • Grafika - JPG, GIF, PNG,
 • Zvuk - MID, WAW, MP3
 • Animace a video - FLV, SWF, MP4, AVI

Data

 • databázové soubory - tabulky TXT
 • propojení pomocí dotazovacího jazyka - SQL