<< HTML editory | WWW - obsah | Design webu >>

Obsah webové strany

 • Hlavní problémy
  • polohování textů, popisů, navigace, grafiky a obrázků
  • zachování polohy při změně šířky okna
  • jednotné rozložení a vzhled všech stránek webu
 • Řešení pomocí šablony webu - layoutu

Layout - šablona rozložení

 • určuje způsob rozvržení informací - typ
 • určuje použitá pravidla polohování - technologie

Typ layoutu

 • pojmenované oblasti pro různé typy obsahu
  • záhlaví, zápatí, řádkové menu, sloupcové menu, obsah ...
 • podle počtu sloupců
  • jednosloupcový, dvouslopcový, trojsloupcový
 • podle nastavení šířky stránky
  • fixní layout
  • fluidní layout

Technologie layoutu

Tabulkový layout

 • využití html tabulek pro rozložení obsahu
 • ukázka výběru tabulky rozvržení v SharePoint Designer - SPD
  • 1 - Záhlaví, Levý sloupec, Pravý horní a Základní text
  • 2 - Záhlaví, Levý sloupec, Základní text a Zápatí
 • Výhody
  • přehledný a jednoduchý kód
  • využití tabulek rozložení v SPD
 • Nevýhody
  • pomalé načítání - načítá se celá tabulka najednou
  • silně omezené možnosti formátování

Rámcový layout

 • seskupení obsahu několika html stránek pomocí speciální rámcové stránky
 • rámcová strana definuje rozvržení obsahu stránek do rámcových oblastí
 • z jednoho rámce lze volat stránky do jiného rámce
 • ukázka výběru rámcové strany v SPD
 • Výhody
  • jednoduché a efektivní řešení rozložení obsahu
  • společné menu poro všechny strany
 • Nevýhody
  • pomalé načítání
  • nevhodné pro vyhledávače

Blokový layout řízený kaskádovými styly

 • využití html tagů <div> nebo <span> pro členění obsahu do bloků
 • využití stylových pravidel CSS? pro nastavení velikosti, polohy a vzhledu oblastí
 • ukázka výběru stylové šablony v SPD
 • Výhody
  • rychlé načítání - úsporný kód, řízení pořadí načtených prvků
  • možnosti formátování - větší možnosti nastavení vzhledu
  • úprava vzhledu - centrální šablona stylů využívaná více stránkami
 • Nevýhody
  • nutnost znalosti pravidel CSS
  • rozdíly mezi prohlížeči v interpretaci CSS

Příklad CSS šablon

Zvětšit

Ke stažení

Odkazy

RSS