<< Rozložení obsahu | WWW - obsah | Přístupnost webu >>

Základní pojmy

 • CSS - Cascading Style Sheets - česky "kaskádové styly"
- systém pravidel pro úpravu designu webových strínek
- pravidla lze seskupovat do tzv. kaskád

Aplikace CSS

1. Přímý zápis stylu

 • zápis do HTML zdroje pomocí atributu style
<p style="color: red">Tento odstavec bude červený.</p>
<span style="color: #00ff00">Tato část textu bude zelená.</span>
<span style="color: #0000ff">Tato část textu bude modrá.</span>
<div style="background-color: silver; text-align: center">Šedý centrovaný blok</div>

<p style="color: red">Tento odstavec bude červený.</p> <span style="color: #00ff00">Tato část textu bude zelená.</span> <span style="color: #0000ff">Tato část textu bude modrá.</span> <div style="background-color: silver; text-align: center">Šedý centrovaný blok</div>

2. Interní definice v hlavičce stránky

 • využití tagu <style></style>
 • syntaxe zápisu
<style> 
selektor1 {vlastnost1: hodnota; vlastnost2: hodnota;}
selektor2 {vlastnost1: hodnota; vlastnost2: hodnota;}
</style>
 • příklad začlenění definice do hlavičky
<head>
 <style>
  p {line-height: 200%;} /* tag odstavec - dvojnásobné řádkování */
  .red {color: red;} /* třída (class) - červená barva textu */
  .pozadi-seda {background-color: #eeeeee;} /* třída (class) modrá barva pozadí */
  #blik {text-decoration: blink;} /* identifikátor (id) blikající text */
 </style>
 ...(další tagy v hlavičce dokumentu)
</head>
 • identifikace stylů v HTML kódu
<body>
  <p class="red">Odstavec s písmem červené barvy - řádkování 200%
  <span class="pozadi-seda">pokračování odstavce - šedé pozadí</span>
  </p>
  <div class="pozadi-seda">blok textu - šedé pozadí textu - 
  <span id="blik">*** blikající text ***</span>
  </div>
 </body>

3. Externí definice v souboru CSS

 • definice externího souboru design.css v hlavičce stránky
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css">
 • příklad části souboru
body {
 font-family: Arial,sans-serif;
 line-height: 1.2em;
 font-size: 0.7em;	color: #333;
 }
p {
 padding-left: 4px;
 margin-top: 2px;
 margin-bottom: 3px;
 text-align: justify;
 }
a:link, a:visited {
 text-decoration: none;
 font-weight: normal;
 }
a:hover {
 text-decoration: underline;
 font-weight: normal;
 }

Formátování pomocí css

<span style="font-family: Times New Roman, serif; font-size: 2em">Font Times</span>
<span style="background-color: #cccccc; color: red; font-weight: bold">Šedé pozadí, červené a tučné písmo</span>

<span style="font-family: Times New Roman, serif; font-size: 2em">Font Times</span> <span style="background-color: #cccccc; color: red; font-weight: bold">Šedé pozadí, červené a tučné písmo</span>

Zajímavé odkazy

RSS