<< Tvorba webové prezentace | WWW - obsah | HTML prohlížeče >>

Základní pojmy

 • HTML (Hypertext Markup Language) - hypertextový značkovací jazyk
 • Hypertext - textový dokument obsahující odkazy na další informační stránky
 • HTML stránka- informační textový soubor se značkami jazyka html s příponou HTML nebo HTM
 • TAG - značka HTML která řídí zobrazení obsahu stránky v prohlížeči
  • například zobrazení tučného textu - <b> Tučné písmo </b>

Struktura HTML stránky

Příklad zápisu
Zvětšit


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
  <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
  <title>Titulek stránky</title>
  </head>
 <body>
  <h1>Nadpis</h1>
  <p>Odstavec s <b>tučným textem</b>, s <i>kurzivou</i>. 
  <span style="color: red;">Červený text.</span></p>
  <h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
  <p>Odstavec s <i><b>tučnou kurzivou. </b></i><br>
  Text po zalomení řádku patří do téhož odstavce.</p>
 </body>
</html>

Prvky HTML stránky

- metainformace
 • informace pro prohlížeč - kódování znaků
 • informace pro server - editor, autor
 • informace pro vyhledávače - klíčová slova
 • Obsah strany - BODY
  <a href="http://info.spsnome.cz" target="_blank"> Web pro podporu výuky informatiky <a>
  • na záložky ve stejné stránce
  <a name=priklad></a> Text příkladu
  <a href="#priklad">Po kliknutí na tento odkaz odroluje stránka na záložku příkladu.</a>

Pravidla pro zápis html

 • nezáleží na velikosti písma - <body> je totéž co <BODY>
 • v adresách a jménech souborů záleží na velikosti písmen, nesmějí tam být mezery a čeština
 • tagy, které prohlížeč nezná, jako by nebyly
 • na začátku tagu nesmí být mezera - < br> je špatně
 • dvě mezery po sobě (nebo víc) mají stejný význam jako jedna mezera
 • konec řádku ve zdroji se chápe jako mezera
 • poznámka se do zdroje vkládá mezi značky <!-- a --> <!-- Toto je poznámka, která se nezobrazí. -->

Odkazy

RSS