<< Základní pojmy | WWW - obsah | Tvorba webové prezentace >>

Diskuse a komentáře

  • registrace do diskusních skupin
  • komentování příspěvků v reakčních systémech

Blogy

  • psaní poznámek a krátkých článků na určité téma
  • zveřejnění formou www-stránek na Internetu
  • Využití serverové služby
  • Instalace vlastního blogovacího systému

Osobní prezentace

Wiki systém

Redakční systém

Sociální sítě

  • často rozsáhlé weby podporující komunikaci mezi uživateli
    • mail, diskuse, blogy, komentáře, chat, skupiny, pozvánky, ankety, kvizy, hry, fotogalerie ...
  • známé sítě - lidé, spolužáci, Windows Live, FaceBook, My Space, Twitter

Odkazy

Srovnání blogovacích systémů

RSS