<< Hádání náhodného čísla | C# - cvičení | Evidence nájemníků >>

Zadání

 • Vytvořte v CS aplikaci pro míchání barvy pomocí RGB posuvníků

Požadavky

 • Nastavte okno a komponenty podle předlohy
Zvětšit

Rozšíření

 • umožněte navíc zadat kód základní barvy ze vstupního pole
 • přidejte stavový řádek s informací o nastavené barvě ve tvaru RGB(R,G,B)
 • přidejte tlačítko pro kopírování kódu barvy ve tvaru R,G,B do schránky Windows

Posun posuvníku

private void PosuvníkGreen_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)
 {
  PopisekGreen.Text = Convert.ToString(PosuvníkGreen.Value);
  PanelColor.BackColor = Color.FromArgb(PosuvníkRed.Value, PosuvníkGreen.Value, PosuvníkBlue.Value);
 }

Odevzdání

 • pokud neodevzdáte úlohu na cvičení, zašlete ji mailem
 • adresa : ucitel@spsnome.cz
 • předmět : trida_prijmeni_barvy
 • příloha : barvy.rar (složka s projektem)
RSS