<< Výpočet pravoúhlého trojúhelníka | C# - cvičení | Míchání barev >>

Zadání

 • Vytvořte v CS aplikaci pro hádání náhodně generovaného čísla

Požadavky

 • Zajistěte generování náhodného čísla v rozsahu 1 - MAX
 • Umožněte zadání vlastních tipů po stisku tlačítka Hádej
 • Nastavte okno a komponenty podle předlohy
  Zvětšit
 • naprogramujte tlačítko Hádej podle vývojového diagramu
  Zvětšit

Rozšíření

 • umožněte navíc ošetřit zadání chybných dat pomocí zpracování výjimky

Ukázka kódu

namespace Hádání_čísla
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int max = 100; int pokusu = 0; int číslo = 0; int tip = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      vstupMax.Text = "100";
      vstupTip.Text = "50";
    }

    private void tlačítkoHádej_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (číslo == 0) // nová hra
      { 
        Random náhoda = new Random();
        číslo = náhoda.Next(max + 1);
        tlačítkoHádej.Text = "Další tip";
      }

Ukázka programu

Odevzdání

 • pokud neodevzdáte úlohu na cvičení, zašlete ji mailem
 • adresa : ucitel@spsnome.cz
 • předmět : trida_príjmení_trojúhelník
 • příloha : trojuhelnik.rar (složka s projektem)
RSS