<< Výpis mocnin | C# - cvičení | Hádání náhodného čísla >>

Zadání

 • Vytvořte v CS aplikaci pro pro výpočet pravoúhlého trojúhelníka

Požadavky

 • Umožněte výběr typu zadání pomocí rozbalovacího seznamu
 • Zajistěte možnost zadání vstupních dat a výpočet podle vybraného typu zadání
  • strana a, úhel alfa
  • strana c, úhel alfa
  • strana a, strana b
  • strana a, strana c
 • Nastavte okno a komponenty podle předlohy
  ZvětšitZvětšit

Rozšíření

 • umožněte navíc ošetřit zadání chybných dat pomocí zpracování výjimky

Ukázky kódu

  switch (seznamZadáníÚlohy.SelectedIndex)
     {
       case 0:
         {
           // zadána strana a, úhel alfa
         }  
       case 1:
         {
           // zadána strana c, úhel alfa
         }
       case 2:
         {
           // zadána strana a, strana b
         }  
       case 3:
         {
           // zadána strana a, strana c
         }  
     }
case 0:
    {
       poleStranaA.Enabled = true;
       poleStranaB.Enabled = false;
       poleStranaC.Enabled = false;
       poleAlfa.Enabled = true;
       break;
    }
  c = a / Math.Sin(alfa * Math.PI/180);
  b = Math.Sqrt(c * c - a * a);
  beta = 90 - alfa;
  break;
try
  {
   a = Convert.ToDouble(poleStranaA.Text);
  }
 catch (Exception)
  {
   poleStranaA.Focus();
   poleStranaA.SelectAll();
   return;
  }

Odevzdání

 • pokud neodevzdáte úlohu na cvičení, zašlete ji mailem
 • adresa : ucitel@spsnome.cz
 • předmět : trida_príjmení_trojúhelník
 • příloha : trojuhelnik.rar (složka s projektem)
RSS