<< Události - přehled | Delphi | Použití časovače >>

Přehled komponent

Obrázek - Picture

  • Picture:TPicture - zobrazený obrázek
  • Stretch:Boolean - přizpůsobení obrázku (Picture) velikosti objektu (je-li True)
  • Transparent:Boolean - průhlednost pozadí (tj. body s barvou, jako má bod v levém dolním rohu)

Kreslicí plátno - Image

Grafický tvar - Shape

RSS