<< Úvod do programování v DELPHI | Delphi | Konzolové aplikace >>

Hlavní části vývojového prostředí

Pracovní okno

 • Návrh Formuláře - Design
 • Zdrojový kód - Code
 • Historie úprav - History

Pomocná okna

 • Editor objektů - Object Inspector
 • Okno nástrojů (komponent) - Tool Palette
 • Prohlížeč struktury - Structure
 • Správce projektu - Project Manager

Nastavení prostředí

 • Volby prostředí - Environment Options
  • Kompilace a spuštění - Compilling and Running
  - zobrazení procesu kompilace
  - minimalizace Delphi po spuštění programu
  - skrytí návrhu při spuštění
  - zobrazení příkazových řádků
  • Adresáře - Directories
  - výchozí adresář projektu - Default project
 • Okno návrhu - VCL Designer
  • Nastavení rastru - Grid Options
  - rozteč, zobrazení a chytání
  - zobrazení vodících linek
  • Další nastavení
  - zobrazení popisků komponent
 • Okno editoru kódu - Editor Options
  • Zobrazení - Display
RSS