<< Vývojové prostředí | Delphi | Formulářové aplikace >>

Jak používat Delphi pro Turbopascal

  • Delphi je možno použít pro tvorbu a úpravu konzolové aplikace
  • Konzolová aplikace vytváří dva typy souborů
    • Soubor projektu *.DPR
    • Soubory jednotek - unity - *.PAS
  • Starší program z TurboPascalu nebo Dev-Pascalu je možné použít jako programovou jednotku

Úpravy Pascalu pro Delphi

Vložení direktivy pro kompilátor

{$APPTYPE CONSOLE}

Změny a doplnění systémových knihoven

  • pro konzolovou aplikaci v Delphi se používá standardně systémová knihovana SysUtils
  • pro aplikace používající obslužné funkce - ReadKey, KeyPressed, Delay, GoToXY, ...je nutné doplnit do Delphi systémovou knihovnu ConsoleCRT

Upravený kód programu

Odkazy

RSS