<< Použití časovače | Delphi | Dialogy a menu >>

Deklarace proměnné typu soubor

var f:textfile

Připojení souboru k proměnné

Assign (<Jméno proměnné> , <Jméno souboru> );
- příklad Assign (Soubor , 'C:\Text.txt');

Vytvoření / přepis souboru :

Rewrite ( <Jméno proměnné> );

Čtení souboru :

Reset ( <Jméno proměnné> );

Připsání dat na konec souboru :

Append ( <Jméno proměnné> );

Příklad

- spolupráce komponenty Memo (vypis) s textovým souborem kvadrov.log
RSS