<< | Projekty? | >>

Zadání

 • Vytvořte program pro opakování slovíček

Parametry programu

 • program bude ovládán z roletového menu
 • umožní vybrat lekci z textového souboru z disku
 • vyzkouší znalost zadané lekce (min 10 slov v jedné lekci)
 • při zkoušení zjistí počet slov v lekci
 • zobrazí náhodně vybrané slovo a vyzve k zadání překladu
 • podá informaci o úspěšnosti a vygeneruje další slovo
 • umožní ukončit opakování
 • po ukončení vypíše počet pokusů a počet chyb a vyhodnotí úspěšnost
 • případně navíc umožní editovat a vytvářet a ukládat textové soubory v dalším okně

Dokumentace programu

 • vytvořte dokumentaci programu formou protokolu se strukturou
  • zadání
  • popis řešení s ukázkami
  • zhodnocení
  • přílohy
   • komentovaný výpis zdrojového kódu

Odevzdání

 • odešlete soubory jako přílohu v mailu
  • komprimovanou složku s projektem Třída_Prijmeni_Projekt.RAR
  • soubor s dokumentací Třída_Prijmeni_Protokol.DOC
  • předmět mailu : Třída_Příjmení_Projekt
  • adresa mailu : Nyms@spsnome.cz
 • Dodržte termín odevzdání 21. května 2010

Hodnocení

 • hodnotí se funkčnost programu, ošetření vstupních dat a přehlednost kódu
 • hodnotí se obsah a formální provedení dokumentace formou protokolu
 • hodnotí se dodržení termínu odevzdání

Ukázka programu

Vzor

První verze

Druhá verze

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit

Ukázka kódu

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit

Odkazy

RSS