<< Hodiny a stopky | Cvičení - obsah | >>

Zadání

 • Vytvořte hru Videostop s použitím časovače - komponenta Timer

Pokyny

 • na formulář Hra vložte komponentu Timer - časovač
 • klepnutím na Timer vytvořte proceduru Hra.TimerTimer
  • v proceduře generujte náhodná čísla 1 - 6 pro popisky A, B, C
   • popisekA.Caption:=IntToStr(1+random(6))
 • vložte 3x Label - popisekA, popisekB a popisekC s výchozí hodnotou "0"
 • vložte komponentu ProgressBar, popisekBody a popisekCas
 • vložte komponentu RadioGroup - rbSkupina - pro nastavení obtížnosti
  • komponenta umožní přepnutí Timer.Interval na 1000, 700 a 400 ms
 • vložte 3x Button - tlacitkoStart, tlacitkoStop, tlacitkoKonec
  • pro stisk tlačítek zapište procedury

Ukázka okna programu

Zvětšit

Možnosti vylepšení

 • sloučení tlačítek Start a Stop do jednoho tlačítka
 • odečet bodů při neúspěšném pokusu
 • různé hlášky při dosažení různých výsledků
 • ukládání výsledků do pole Memo a jejich zobrazení
 • nahrazení číslic obrázkem hrací kostky

Nápověda

Odkazy

RSS