<< Kreslení kurzorem | Cvičení - obsah | Hra Videostop >>

Zadání

 • vytvořte program stopky s několika funkcemi
  • zobrazení aktuálního datumu (zeleně)
  • zobrazení aktuálního času - hodiny:minuty:sekundy (černě)
  • měření času - minuty:sekundy.tisíciny
 • pomocí tlačítka Start/Stop měřte a sčítejte časové intervaly
 • pomocí tlačítka Reset ukončete měření s vynulováním displeje stopek

Ukázka formuláře

Nápověda s chybami

procedure TOkno.HodinyTimer(Sender: TObject); // interval časovače 1000 ms
begin
 popisekHodiny.Caption:=TimeToStr(now);  // zobrazí aktuální čas
 popisekDatum.Caption:=DateToStr(now);  // zobrazí aktuální datum 
end;
procedure TOkno.StopkyTimer(Sender: TObject); // interval časovače 1 ms
begin
 popisekStopky.Caption:=FormatDateTime('??????????',cas+(now-start)); 
  // doplnit správný formátovací řetězec pro zobrazení tisícin sekundy
end;
procedure TOkno.tlacitkoStartStopClick(Sender: TObject);
begin
 if Stopky.Enabled = false then   // pokud je časovač vypnutý
  begin
   start:=Time;          // uloží čas stisku tlačítka START do proměnné start
   Stopky.Enabled:=true;     // zapne časovač Stopky
   tlacitkoStart.Caption:='STOP'; // přepne titulek tlačítka
  end
 else                // pokud běží čas
  begin
   stop:=Time;          // uloží čas stisku tlačítka STOP do proměnné stop
   Stopka.Enabled:=false;     // vypne časovač
   cas:=cas+(start-stop);     // přičte naměřený čas k předchozímu měření
   tlacitkoStartStop.Caption:='START';
  end;
end;
 • popisky Datumu a Hodin nastavte již při spuštění programu
  • událost FormCreate
 • proměnné pro uložení časových údajů nastavte typu TDateTime

Odevzdání

 • pokud student neodevzdá na cvičení - zasílá výsledek mailem takto :
  • předmět mailu : 3C_Příjmení_Stopky
  • příloha mailu : 3C_Příjmení_Stopky.RAR ( komprimovaná složka se soubory projektu )
  • adresa mailu : Nyms@spsnome.cz
 • termín odevzdání - dle dohody

Vyzkoušejte program

Odkazy

RSS