<< Města - informační systém | Cvičení - obsah | Grafický editor >>

Zadání

 • vytvořte kreslicí editor s komponentou Image, PopupMenu, a StatusBar
  • Okno (Formulář) - nastavte pevnou velikost tak, aby velikost kreslicí plochy (Image) byla 640x480 bodů
  • Image - nastavte pevnou velikost 640x480 bodů
  • PopUpMenu (pro Image)- nastavte položky - Otevřít, Uložit, Vymazat, Barva, Tloušťka
  • StatusBar - vložte subpanel s indikací souřadnic kurzoru X,Y

Ukázka okna programu

Zvětšit

Ukázky kódu

procedure TOkno.ImageMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);
begin
 if ssLeft in Shift
  then Image.Canvas.LineTo(X, Y)
   else Image.Canvas.MoveTo(X, Y);
 {StatusBar.Panels[0].Text:=IntToStr(x)+','+IntToStr(y);}
 //Zobrazení souřadnic kurzoru - je nutné vytvořit oblast Panels[0]
end;
procedure TOkno.SmazatClick(Sender: TObject);
begin
 Image.Canvas.Brush.Color := clWhite;
 Image.Canvas.FillRect(Rect(0, 0, Image.Width, Image.Height));
end;
procedure TOkno.UlozitClick(Sender: TObject);
begin
 Soubor:=InputBox('Uložit obrázek','Zadej název souboru','1.bmp');
 Image.Picture.SaveToFile(Soubor);
end;

Odevzdání

 • pokud student neodevzdá na cvičení - zasílá výsledek mailem takto :
  • předmět mailu : 3C_Příjmení_Kreslení
  • příloha mailu : Kresleni.RAR ( komprimovaná složka se soubory projektu )
  • adresa mailu : Nyms@spsnome.cz
 • termín odevzdání - dle dohody
 • Vyzkoušejte výsledek
RSS