<< Textový editor s menu | Cvičení - obsah | Kresleni myší >>

Zadání

  • Vytvořte program pro výběr a zobrazení informací o 5-ti městech regionu.
  • Informace vybírejte pomocí obrázkových ikon měst
  • Informace o vybraném městě zobrazte na novém formuláři

Příklad formuláře

RSS