<< Hádání čísla | Cvičení - obsah | Seznam jmen >>

Zadání

 • vytvořte program pro evidenci zaměstnanců pomocí karty zaměstnance
 • na kartě umožněte zadání Jména a Příjmení
 • pomocí seznamů vyberte Profesi a stav
 • po zadání dat vypište data formou zprávy ShowMessage
 • nezadaná data kontrolujte hláškou - například "Chybí jméno"

Příklad řešení formuláře (okna) programu

--- ---

Odevzdání

 • pokud student neodevzdá na cvičení - zasílá výsledek mailem takto :
  • předmět mailu : 3C_Příjmení_Karta
  • příloha mailu : Karta.RAR ( komprimovaná složka se soubory projektu )
  • adresa mailu : Nyms@spsnome.cz
 • termín odevzdání - dle dohody

Vyzkoušejte výsledek

RSS